www.uleva.cz

rodinná a individuální terapie, péče nejen o duši

Rozloučení na pohřbu


Věřte - nevěřte. Mám v životě spoustu vizí, které se plní a některé , které jsou ještě v "čekárně". Už léta jsem měla jednu silnou vizi, že budu přednášet před sálem plným lidí. Byla to velmi živá vize a tak jsem byla tak trochu v očekávání, co nového mi to přinese.
A stalo se, že za mnou přišel můj bratranec Zdeněk, (ten, který po mé matce převzal  po 30l. provozu pohřební službu), s nabídkou, zda bych na pohřbech mohla dělat řečníka.
Pro vysvětlení, před pěti lety, přišel od jeho zemřelé maminky první vzkaz na rozloučenou, který jsem potom nakonec na jejím pohřbu četla .( O tomto vzkazu hovořím v  rozhlasové reportáži) Zdeněk si pamatoval, jak tenkrát lidé poslouchali a jak se mnohým ulevilo.
Nejdříve jsem se velmi podivila, leč do druhého dne mi to došlo. To jsou ty plné sály lidí, kteří mě poslouchají. Nejsou to mé přednášky, jak jsem si myslela, ti lidé se přichází rozloučit se zemřelým.
Tři dny po tomto uvědoměni zemřel mé přítelkyni tatínek a ona  "náhodou" požádala o vzkaz od něj.
Věřte - nevěřte , napsal se vzkaz na rozloučenou.

Je to pro mě hodně nové, vlastně se zemřelý loučí se živými. Prosí je o odpuštění a žehná jim..
Tak, jak jsem znala průběhy pohřbů, loučili se vždy živí se zemřelými, teď to bylo naopak.
Zvláštním bylo, že po napsání vzkazu, mě cosi nutilo jej číst stále dokola, jako mantru. Cítila jsem, že mám v rukou mocný a láskyplný "nástroj" k léčení, přijmutí a pochopení. No a stejné nutkání bylo o půlnoci 2.9.2016  Opět jsem vzkaz potřebovala přečíst, zapnula jsem si tedy svítilnu na mobilu a četla jsem. Po dočtení jsem chtěla svítilnu vypnout, ale ono to nešlo. Nakonec jsem vypnula celý mobil a svítilna svítila stále. A pak přišel ten zemřelý tatínek, přál si se se mnou obejmout. Trochu jsem měla strach ale nakonec jsme se obejmuli a on řekl jen "děkuji" a zmizel. Svítilna se sama vypnula.
A tak se stalo, že 5.9.2016 se níže uvedený vzkaz na rozloučenou na pohřbu toho tatínka opravdu četl...
A lidé, ač překvapeni a ztišeni sami v sobě, brali se za ruce.....tak jak si to přál

Vnímám to tak, že při takové ztrátě vzniká mnoho bolesti a smutku na OBOU stranách. Jen ti zemřelí ví, co my si myslíme a cítíme. Tímto způsobem komunikace plyne. A nyní je tu možnost , aby i zemřelí sdělili, co potřebují sdělit. Aby i jim se ulevilo, abychom je "slyšeli".  Aby řekli to, co za života nemohli, neuměli nebo nevěděli....... A já v tom cítím velkou Lásku a dojetí a vděčnost ke všemu, co je...
photo08

ODEŠEL JEDEN Z NÁS,
ZEMŘEL ČLOVĚK,
ČLOVĚK, KTERÝ SI BĚHEM SVÉ POUTI NA ZEMI VYTVOŘIL SVŮJ OSOBNÍ PŘÍBĚH
A TEN PŘÍBĚH, TO DŮLEŽITÉ, CO JEHO DUŠI PŘINESLO POZNÁNI, TEN SI ODNÁŠÍ SEBOU

JEDEN ČLOVĚK, JEDEN Z MNOHA , JEDEN Z NĚKOLIKA TISÍCŮ, MILIONŮ, MILIARD
A PŘECI JEN TAK JEDINEČNÝ
TEN JEDEN, CO PATŘIL KE SVÉ VLASTI, SVÉMU NÁRODU, SVÉMU RODNÉMU MĚSTU
TEN ČLOVĚK JENŽ NARODIL SE DO RODINY, JENŽ UŽ MĚLA SVOJI HISTORII
TEN ČLOVĚK NAVÁZAL NA TO, CO TU UŽ BYLO
A OBOHATIL SVŮJ ROD, SVOU RODINU A PŘÁTELE SVÝM PŘÍBĚHEM
A TO CO JE VZÁCNÉ A ŽIVOTASCHOPNÉ POSLAL VE SVÝCH DĚTECH DÁL...
TEN ČLOVĚK PÁR VĚT, MOŽNÁ, NYNÍ CHTĚL BY VÁM ŘÍCT:

JÁ JSEM - JAROSLAV ................... 
JSEM HRDÝ TOHO JMÉNA
JÁ Z MATKY A OTCE DOSTAL VĚNA
AČ V ŽIVOTĚ, MNOHÉHO JÁ SI NEVÁŽIL
NEVIDĚL JÁ MÍ DRAZÍ, NEVIDĚL ŽIVOTA CÍL
TEĎ SNAD UŽ POZNÁVÁM
 ŽE LÁSKOU SVĚT JE NABÁDÁN
MILOVAT A MILOVÁN BÝT
MILÍ MI DRAZÍ, JÁ V SMUTKU CHTĚL ŽÍT
VINIL JÁ MNOHÉ A ZLOSTIL SE
TEĎ POZNÁVÁM SNOVÉ A MODLÍM SE
POPROSIT JÁ BYCH CHTĚL NYNÍ
VŠECHNY, CO JSEM JIM UBLÍŽIL, BY ODPUSTILI MI
VŠEM CO NESTIHL JSEM VČAS SANITKOU DOJET
MÉ ŽENĚ,  MÝM DĚTEM, TAK CO TEĎ, TENKRÁT TAK VĚDĚT
A SNAD JÁ CHTĚL BYCH PODĚKOVAT
ŽE SE MNOU JSTE KUS CESTY JSTE  ŠLI
ŽE MNOHÉ DONUTILO MĚ TO KONAT
TEĎ VIDÍM, ŽE NEBYLY TO NESMYSLY
PROSÍM MÍ DRAZÍ, ODPUSŤTE MI
ŽE MŮJ ŽIVOT K VÁM BYL MÁLO OTEVŘENÝ
ŽE LÁSKY ŽENO MÁ,  DAL JSEM TI MÁLO
ŽE I MÝM VNOUČATŮM, LÁSKY MÉ SE NEDOSTALO
ŽE DCERKY MÉ , NEBYLY PŘESE MĚ UCTĚNÉ
ŽE ŽENÁM JÁ NEDÁVAL ÚCTU, NEKLANĚL SE
ŽE DAREM BYLO PRO MĚ ŽÍT VE VAŠEM ČASE
A NYNÍ JÁ RÁD BYCH SDĚLIL
ŽE MNOHOKRÁT V ŽIVOTĚ JSEM CHYBIL
AČ NEUMĚL JSEM TO LÉPE
NYNÍ VÁS TADY PROSÍM, LIDÉ NESPĚTE
PŘIŠLI JSTE DNES SE MNOU SE ROZLOUČIT
A JÁ NYNÍ CÍTÍM VŠE, CO CHTĚLI BY JSTE MI ŘÍCT
VŠECHNY CITY A POCITY SE OTEVŘELY
JAKÉ TO BYLO, KDYŽ SPOLU JSME BYLI........
A ZTRÁTA OTEVÍRÁ NÁM  VŠEM SRDCE
A PODÍVEJTE SE TEĎ PROSÍM  VPRAVO A VLEVO
A PODEJTE SI RUCE
O TO VÁS PROSÍM , TO MÉ PŘÁNÍ JE.......
DÍVEJTE SE NA SVÉ TUŽBY NA SVÉ IDEE
VŠAK MÁTE MOŽNOSTÍ MNOHO JAK TADY ŽÍT
ČI VE SMUTKU A KŘIVDĚ, ČI LÁSCE SVÉ SRDCE OTEVŘÍT

PODÍVEJTE SE MILÍ NA TY DARY KOLEM VÁS, JÁ JSEM JE NEVIDĚL
ŽE LIDÉ KOLEM SE SMRTI BOJÍ
A ONA JE KRÁSNÁ SVÝM PŘEDĚLEM
ONA JE TÍM, CO NYNÍ UŽ VÍM
ONA JE TOUHOU BYT ŽIVOTEM NAPLNĚN
ONA JE TVOŘIVOST A TOUHA SÍLÍCÍ
POKUD MÁM TĚLO, DO NĚŽ MOHU SE OBLÉCI
CÍTÍM A TVOŘÍM A DOTÝKÁM SE
JAKÝ TO DAR VE HMOTNÉ KRÁSE
A JÁ PROSÍM VÁS, ODPUSŤTE MI
ŽE NEVIDĚL JSEM VŠECHNY ODSTÍNY ZELENÝ
TAK JAK ODRÁŽÍ SE V LESE
A JÁ PŘÁL BYCH SI , LIDÉ  ZDE, PROSÍM OBEJMETE SE........
A OBJÍMEJTE SE ZNOVA, AŽ BUDETE DOMA
PROTOŽE JÁ UŽ NEMOHU
JEN VE SVÝCH SLOVECH ZDE POSÍLÁM PRO VÁS POŽEHNÁNÍ
UDĚLEJTE CO MŮŽETE VY, NEČEKEJTE CO JINÍ
VYTVÁŘEJTE SVÉ PŘÍBĚHY ŽIVOTA
A OBOHAŤTE POJEM SYN, MANŽEL, PŘÍTEL, TÁTA
A RODINO MÁ , JÁ DĚKUJI ZA VEŠKEROU PÉČI
DĚKUJI ŽE STARALI JSTE SE O MĚ
A TO JE TO, CO SRDCE MÉ LÉČI, UŽ NENÍ KAMENNÉ
DEJTE TU LÁSKU , PROSÍM POŠLETE JI DÁL
VŠAK STVOŘITEL JEN CHVÍLI VE HMOTNÉM TĚLE NÁM DAL
A JÁ S VDĚČNOSTÍ, POKOROU A NAPLNĚNÍM
NYNÍ CÍTÍM SVŮJ ŽIVOT ZDE UKONČENÝM..................
A SE ZODPOVĚDNOSTÍ K SOBĚ
JÁ BUDU SE TĚŠIT, KDE POTKÁME SE ZNOVU V JINÉ DOBĚ
A VĚZTE ŽE SMRTI ŽIVOTU NEKONČÍ
ŽE MÍT LÁSKU K MNOHÝM , OBJÍMAT JE SVOU NÁRUČÍ
A SDÍLET TO ŠPATNÉ I DOBRÉ
JÁ KLIDU UŽ BUDU MÍT   VE SVÉM HROBĚ..................
KDYŽ DĚKUJI MI DRAZÍ, ŽE VYSLYŠELI JSTE MĚ
ŽE PŘIŠLI JSTE MĚ DOPROVODIT........
NESMUTNĚTE MILÍ, JÁ DÁLE BUDU ŽÍT
A PODÍVEJ TE SE PROSÍM KOLEM, CO VŠECHNO JEŠTĚ MŮŽETE
TAK VEZMĚTE SVŮJ ŽIVOT DO RUKOU, DOKUD TU JEŠTĚ BUDETE..
A S MODLITBOU PROSÍM ROZLUČME SE
OPAKUJTE PO MĚ, KDO CHCE, S RUKOU NA SRDCE
SLZY JENŽ MĚ DONUTILI PROLÉVAT - ODPOUŠTÍM
BOLESTI A ZKLAMÁNÍ - ODPOUŠTÍM
ZRADY A LŽI - ODPOUŠTÍM
POMLUVY A INTRIKY - ODPOUŠTÍM
NENÁVIST A PRONÁSLEDOVÁNÍ .- ODPOUŠTÍM
UTRŽENÉ RÁNY - ODPOUŠTÍM
ZNIČENÉ SNY - ODPOUŠTÍM
ZMAŘENÉ NADĚJE - ODPOUŠTÍM
NELÁSKU A ŽÁRLIVOST ODPOUŠTÍM
LHOSTEJNOST A ZLOVŮLI - ODPOUŠTÍM
NESPRAVEDLNOST VE JMÉNU SPRAVEDLNOSTI - ODPOUŠTÍM
HNĚV A TÝRÁNÍ - ODPOUŠTÍM
PŘEHLÍŽENÍ A ZAPOMNĚNÍ - ODPOUŠTÍM
SVĚTU SE VŠÍM JEHO ZLEM - ODPOUŠTÍM...
 
MILUJI VÁS, Z HLOUBI SVÉHO SRDCE VÁS MILUJI A MILOVAT BUDU

DĚKUJI VÁM

VÁŠ
JAROUŠ

SBOHEM