www.uleva.cz

rodinná a individuální terapie, péče nejen o duši

Harmonizace duší zemřelýchNekonečné možnosti:
Třeba: nestihli jste se se svým blízkým zemřelým rozloučit, trápí vás to, možná potřebujete poprosit o odpuštění a sami odpustit?
Nebo: máte pocit, že zemřelý je s vámi a nedělá vám to dobře, bojíte se? Vidíte stíny, cítíte závany ledového vzduchu, slyšíte bouchání, kroky, vzdychání, pocit, že máte někoho za zády.
Nebo: naopak. Dělá vám dobře, že vnímáte zemřelého u sebe. Tady vás jen upozorním, že ho tu většinou držíte násilím. Vaše pocity: co si tu bez něj počnu, už ho nikdy neuvidím, neuslyším, neucítím, nepohladí mě, nepomůže mi, zůstala jsem na všechno sama...
To jsou jen důsledky naší nevědomé sobecké sebelítosti. Myslíte jen na sebe.
Sice si říkáte, že jemu už je dobře, ale věřte mi, není. Pro zemřelého je utrpením, když jeho duše nemůže jít tam, kam nyní patří. Není ani tady, ani tam. Uvíznula.
Často tu také uvíznou duše lidí, pro které byla smrt nečekaná. Patří sem dopravní nehody, úrazy, vraždy, náhlé akutní nemoci, infarkt, mrtvice, atd. Nestačili si uvědomit, že jim zemřelo fyzické tělo a oni už do našeho světa nepatří. Kolikrát mají pocit, že musí dohlížet na své rodiny, chránit je, dodělat práci, vychovat děti. Může je tu držet majetek nebo také vy.
Také je tu možnost, že si nějaká duše sama hlídá svůj dům, svoje věci. Nebo zůstává na místě, kde zemřelo její tělo. Vnímavým lidem je pak špatně na místech různých bitev a bojů ale i v nemocnicích.

Další možnost duše bez těla je přivtělit se k vám. Pokud tu duši v životě bolely zuby a vás také, půjde k vám, protože má podobnou zkušenost, a bude vám tuto bolest posilovat. To je tak jediné, co může. Hledá něco, čeho by se mohla podržet, protože pokud po smrti těla neodejde do světla, zůstává tu zmatená, nešťastná, opuštěná, neví, co se s ní děje. Ona vás vidí a mluví na vás, ale vy už nemáte možnost ji vidět a slyšet. Tohle je pro ni utrpení. Tohle pro ni může být něco jako peklo.
Nebo je u vás proto, že jste ji v minulém životě ubližovali a ona vám to teď vrací. Nebo jste byli v narkóze a neuhlídali jste si své tělo, Chrám duše a přišli nezvaní nájemníci. Nebo babička po své smrti se přivtělí k vnučce s tím, že ji bude chránit. Vnučka si najde muže a babička našeptává, tenhle není dobrý a vnučka se s ním rozejde, i když s ním chce být. Říká, to jsem snad nebyla ani já, kdo se s ním rozešel. Je nešťastná. Babička je spokojená, přeci neměl statek, takový chuďas pro mou vnučku. Vůbec si neuvědomuje, že vnučka má svůj život, své cesty, svůj osud a babička nemá právo do toho zasahovat.
Dějí se věci ... to, co víme a známe, je jen špička ledovce; ten, kdo dá hlavu pod vodu, uvidí více; někdo se možná trochu potopí a bude vnímat tu velikost, sounáležitost … Nikdy neříkej nikdy, protože nevíš, možné je úplně všechno...
Pracuji s těmito fenomény. Cílem této mé práce je pomoc přivést duše zemřelých ke klidu, usmíření a harmonii s vyšším řádem Universa, pomoci jim do světla, kde mohou čekat na další tělo a znovu se narodit, aby se mohly dále vyvíjet.
Pokud budou mrtví v harmonii, živí budou zdravější. Vnímám velkou provázanost...

jak to probíhá
Na různých místech různě. Duchy ani nevyháním ani nevymítám! Mluvím s nimi a ve jménu harmonie a lásky jim pomáhám uvědomit si, že jim zemřelo tělo a ukazuji jim cestu do světla.

příklady
Osvobození přivtělených duší u jednotlivých klientů.
Osvobození duší mrtvých dětí jeptišek v Panenském Týnci
Osvobození duší ze školy, kde byl dříve chudobinec, v Praze
Osvobození duší z bojiště u Pardubic
Osvobození duší na statku v Poděbradech – náboženská vražda
Osvobození duší v penzionu za Prahou
Osvobození duše, která čekala 700 let na Spišském hradě


Těším se na Vás. Eva Eywae Vítková (dříve Vrtalová)